Sportbodems

De wijze waarop sportbodems worden aangelegd is sterk afhankelijk van het uiteindelijke sportieve doel. Zo onderscheiden wij golfbanen, sportvelden en paardenbodems.

Hieronder kunt u lezen welke mogelijkheden wij u kunnen bieden:

Verticuteren

Het verticuteren heeft als functie alle losse grasdelen, afgestorven grassen en eventuele viltlagen uit de grasmat te verwijderen. Door te verticuteren krijgt het gras weer de mogelijkheid om goed te groeien.

Dressen en bezanden

Sportvelden dienen jaarlijks gedressd te worden. Het dressen met de HAB-recycledresser zorgt ervoor dat u zeer voordelig uw veld hersteld krijgt. U hoeft geen grond aan te voeren en alle kleine oneffenheden worden weggewerkt.

Een ander jaarlijks terugkerend stukje onderhoud van uw sportveld is het bezanden. Het zand moet zeer nauwkeurig aangebracht worden. Wij hebben de machine die dit alles op een efficiënte en goedkope manier in een werkgang kan realiseren. Dit bezanden kan van 3 tot 25 mm dik.

Bemesten

Om de grasmat in optimale conditie te houden of krijgen is bemesten een voorwaarde. De bemesten dient een aantal keren per jaar plaats te vinden en kan zowel met langzaam of snel werkende meststoffen gebeuren.

Doorzaaien

Open plekken in het gras na bijvoorbeeld het verticuteren, kunnen het beste doorgezaaid worden. Dit doorzaaien gebeurt met behulp van een schijven-doorzaaimachine. Deze doorzaaimachine snijdt door de bestaande grasmat en deponeert het zaad in de zode alwaar het zal gaan kiemen.

Beluchten

Op plaatsen waar verdichtingen in de ondergrond voorkomen biedt de diepbeluchtingsschudfrees tot een diepte van 60 cm een goede oplossing. Door in een werkgang te schudden, rollen en harken geeft deze machine geen schade aan de bestaande grasmat en kan deze handeling ook tijdens het speelseizoen worden toegepast.

Aanleg kunstgras sportvelden

Reeds vele jaren zijn wij werkzaam in de realisatie en het onderhoud van natuurgras sportbodems. Daarnaast hebben wij de laatste jaren, tot grote tevredenheid van onze opdrachtgevers, verschillende onderbouwen gerealiseerd voor diverse type kunstgras sportbodems. Mede door ruimtegebrek is de opmars van kunstgras sportbodems niet te stuiten. Steeds meer clubs en gemeenten kiezen voor kunstgrasvelden.

Wij adviseren en verzorgen ook  de complete aanleg van kunstgras sportbodems. Wij bieden de nieuwste generatie kunstgrasvelden voor alle takken van sport. U bepaalt zelf welke type of kwaliteit het beste bij uw vereniging of gemeente past. Ook de totale inrichting wordt door ons verzorgd.

Renovatie van uw grasmat zonder beschadiging

Uw sportveld of fairway binnen een week bespeelbaar ?

Dat is iets wat velen als muziek in de oren klinkt. Wij maken dit allemaal mogelijk. In Nederland zij vele renovaties uitgevoerd terwijl dit niet noodzakelijk was. Wij kunnen uw grasmat binnen een week renoveren zonder de grasmat noemenswaardig te beschadigen. Hierdoor bespaart u niet alleen veel geld maar ook tijd. U boekt een tijdwinst van minimaal 3 tot 4 maanden.

Deze speciale werkwijze van o.a. het schoonmaken van de grasmat, het injecteren met zand, oppervlakte drainage, zaaien, bemesten, en het op een speciale manier beluchten zorgen ervoor dat de grasoppervlakte binnen een week weer bespeelbaar is. Dit geld zowel voor kleine als grote oppervlakten gras en is toepasbaar op sportvelden, golfbanen, gazons, en openbare groenoppervlakten.

IJsco draineren

IJsco draineren is het aanbrengen van conische gaten in de grasmat of grond, gevuld met zand. Deze manier van bewerken zorgt voor een optimale afvoeren van water uit de toplaag. Tevens wordt de stabiliteit van deze toplaag verbeterd. Deze techniek zorgt voor een betere waterafvoer waardoor het gras beter groeit en viltvorming wordt voorkomen. Dit wordt toegepast bij sportvelden, golfbanen, gazons en openbare groenoppervlakten.

Whizz-wheelen

Er zijn toplagen die door de samenstelling van de grond of ten gevolge van verdichting onvoldoende water doorlaten. Op die plaatsen waar ijsco drainage en diepbeluchten niet het gewenste effect hebben zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het aanbrengen van zogenaamde whizz-wheel sleuven geeft dat een veel betere ontwatering.

Wanneer met de whizz-wheel sleuven haaks op de bestaande drainage legt, wordt het vermogen om water af te voeren nog groter.

Met whizz-wheelen worden sleuven van 4 cm breed tot een diepte van 50 cm gefreesd. De grond uit de sleuven wordt in gronddumpers opgevangen en afgevoerd. De sleuven worden gevuld met drainagezand. Met behulp van een aandrukwiel wordt de sleuf tot onderin verdicht.

Een voordeel van whizz-wheelen is dat de bestaande grasmat behouden blijft en door de smalle sleuf van 4 cm ook weer snel goed bespeelbaar. Bovendien is dit een kostenbesparende maatregel vergeleken met een toplaagrenovatie of zelfs reconstructie van het veld.

Sportbodems

De wijze waarop sportbodems worden aangelegd is sterk afhankelijk van het uiteindelijke sportieve doel. Zo onderscheiden wij golfbanen, sportvelden en paardenbodems.

Hieronder kunt u lezen welke mogelijkheden wij u kunnen bieden:

Verticuteren

Het verticuteren heeft als functie alle losse grasdelen, afgestorven grassen en eventuele viltlagen uit de grasmat te verwijderen. Door te verticuteren krijgt het gras weer de mogelijkheid om goed te groeien.

Dressen en bezanden

Sportvelden dienen jaarlijks gedressd te worden. Het dressen met de HAB-recycledresser zorgt ervoor dat u zeer voordelig uw veld hersteld krijgt. U hoeft geen grond aan te voeren en alle kleine oneffenheden worden weggewerkt.

Een ander jaarlijks terugkerend stukje onderhoud van uw sportveld is het bezanden. Het zand moet zeer nauwkeurig aangebracht worden. Wij hebben de machine die dit alles op een efficiënte en goedkope manier in een werkgang kan realiseren. Dit bezanden kan van 3 tot 25 mm dik.

Bemesten

Om de grasmat in optimale conditie te houden of krijgen is bemesten een voorwaarde. De bemesten dient een aantal keren per jaar plaats te vinden en kan zowel met langzaam of snel werkende meststoffen gebeuren.

Doorzaaien

Open plekken in het gras na bijvoorbeeld het verticuteren, kunnen het beste doorgezaaid worden. Dit doorzaaien gebeurt met behulp van een schijven-doorzaaimachine. Deze doorzaaimachine snijdt door de bestaande grasmat en deponeert het zaad in de zode alwaar het zal gaan kiemen.

Beluchten

Op plaatsen waar verdichtingen in de ondergrond voorkomen biedt de diepbeluchtingsschudfrees tot een diepte van 60 cm een goede oplossing. Door in een werkgang te schudden, rollen en harken geeft deze machine geen schade aan de bestaande grasmat en kan deze handeling ook tijdens het speelseizoen worden toegepast.

Aanleg kunstgras sportvelden

Reeds vele jaren zijn wij werkzaam in de realisatie en het onderhoud van natuurgras sportbodems. Daarnaast hebben wij de laatste jaren, tot grote tevredenheid van onze opdrachtgevers, verschillende onderbouwen gerealiseerd voor diverse type kunstgras sportbodems. Mede door ruimtegebrek is de opmars van kunstgras sportbodems niet te stuiten. Steeds meer clubs en gemeenten kiezen voor kunstgrasvelden.

Wij adviseren en verzorgen ook  de complete aanleg van kunstgras sportbodems. Wij bieden de nieuwste generatie kunstgrasvelden voor alle takken van sport. U bepaalt zelf welke type of kwaliteit het beste bij uw vereniging of gemeente past. Ook de totale inrichting wordt door ons verzorgd.

Renovatie van uw grasmat zonder beschadiging

Uw sportveld of fairway binnen een week bespeelbaar ?

Dat is iets wat velen als muziek in de oren klinkt. Wij maken dit allemaal mogelijk. In Nederland zij vele renovaties uitgevoerd terwijl dit niet noodzakelijk was. Wij kunnen uw grasmat binnen een week renoveren zonder de grasmat noemenswaardig te beschadigen. Hierdoor bespaart u niet alleen veel geld maar ook tijd. U boekt een tijdwinst van minimaal 3 tot 4 maanden.

Deze speciale werkwijze van o.a. het schoonmaken van de grasmat, het injecteren met zand, oppervlakte drainage, zaaien, bemesten, en het op een speciale manier beluchten zorgen ervoor dat de grasoppervlakte binnen een week weer bespeelbaar is. Dit geld zowel voor kleine als grote oppervlakten gras en is toepasbaar op sportvelden, golfbanen, gazons, en openbare groenoppervlakten.

IJsco draineren

IJsco draineren is het aanbrengen van conische gaten in de grasmat of grond, gevuld met zand. Deze manier van bewerken zorgt voor een optimale afvoeren van water uit de toplaag. Tevens wordt de stabiliteit van deze toplaag verbeterd. Deze techniek zorgt voor een betere waterafvoer waardoor het gras beter groeit en viltvorming wordt voorkomen. Dit wordt toegepast bij sportvelden, golfbanen, gazons en openbare groenoppervlakten.

Whizz-wheelen

Er zijn toplagen die door de samenstelling van de grond of ten gevolge van verdichting onvoldoende water doorlaten. Op die plaatsen waar ijsco drainage en diepbeluchten niet het gewenste effect hebben zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het aanbrengen van zogenaamde whizz-wheel sleuven geeft dat een veel betere ontwatering.

Wanneer met de whizz-wheel sleuven haaks op de bestaande drainage legt, wordt het vermogen om water af te voeren nog groter.

Met whizz-wheelen worden sleuven van 4 cm breed tot een diepte van 50 cm gefreesd. De grond uit de sleuven wordt in gronddumpers opgevangen en afgevoerd. De sleuven worden gevuld met drainagezand. Met behulp van een aandrukwiel wordt de sleuf tot onderin verdicht.

Een voordeel van whizz-wheelen is dat de bestaande grasmat behouden blijft en door de smalle sleuf van 4 cm ook weer snel goed bespeelbaar. Bovendien is dit een kostenbesparende maatregel vergeleken met een toplaagrenovatie of zelfs reconstructie van het veld.

Design by IT-Limburg | Lees hier onze privacy verklaring